Jozef Masarik


Moje prednášky:

 • Atómová a jadrová fyzika

 • Jadrová a subjadrová fyzika 2


  Administratívne informácie:

 • Smery fyzikálneho výskumu

 • Sylaby bakalárskej fyziky


  Zadania bakalárskych prác

 • Akademický rok 2006/2007

 • Formulár prihlášky
  vo formáte: .pdf alebo .doc